Vízia Skalice

Karta Skaličana

Prinesie Skaličanom s trvalým pobytom zvýhodnené parkovanie v centre mesta a taktiež v nemocnici. Kultúrne a športové podujatia budú so zľavneným vstupným. Na základe jej využívania budeme môcť vyhodnocovať záujem Skaličanov o jednotlivé podujatia v meste. Karta Skaličana prinesie taktiež zľavy a výhody pre stravovanie našich seniorov a žiakov.

Parkovanie

Vybudujeme veľkokapacitné záchytné parkovisko na Potočnej ulici a ďalšie dve na vjazdoch do centra mesta. Rezidentov pri parkovaní zvýhodníme „Kartou Skaličana“. Zabezpečíme bezproblémové parkovanie pre pacientov a pracovníkov našej nemocnice.

Šport

Skalica je známa ako športové mesto. Okrem tradične najsilnejších športov ako hokej a futbal, je tu silná história atletiky, tradícia behu, skvelé úspechy hokejbalistov, rastúca obľuba volejbalu, bejzbalu, šachu… Všetky športy si v našom meste zaslúžia dôstojné podmienky na svoje fungovanie. Okrem dostupných športovísk musia mať aj primerané zázemie. Budova bývalého zdravotného strediska, ktorá dnes zíva prázdnotou, je ideálnym miestom pre klubovne športovcov.

Ihriská

Skalica má veľa ihrísk, avšak svojím aktuálnym stavom a rozmiestnením v rámci mesta sú mnohé nevyhovujúce. Po dohode s obyvateľmi vidím riešenie v oprave a v odstránení niektorých z nich, ktoré vieme využiť inou formou. Na ich mieste vytvoríme zatrávnené plochy, oddychové minizóny alebo parkovacie miesta, ak to bude technicky možné. Nové ihriská je potrebné vybudovať tak, aby reflektovali dnešné rozloženie obyvateľstva s dôrazom na deti.

Športová hala

Športová hala je v Skalici veľmi potrebná. Mesto na jej umiestnenie pozemky má a výstavba by mala byť do roka hotová. Skalica potrebuje multifunkčné športoviská, ktoré budú spĺňať potrebné normy aj na organizovanie vyšších súťaží či už domácej ligy alebo na medzinárodnej úrovni. Omeškanie výstavby športovej haly využijeme na to, aby sme projekt upravili na výstavbu multifunkčnej haly slúžiacej pre športové, ale aj kultúrne vyžitie Skaličanov.

Plaváreň

Rozvoj športu v meste Skalica bez základnej infraštruktúry nie je do budúcna možný. Vybudujeme modernú krytú plaváreň slúžiacu pre športové kluby, individuálnych športovcov, našu mládež, rodiny a seniorov, ktorú budú môcť využívať po celý rok. Pre Skaličanov bude  určite prínosom a skvalitnením života v meste. Financie budeme hľadať najmä v externých zdrojoch, využiť chceme napríklad i eurofondy a rôzne dotačné schémy.

Školy

ZŠ Strážnická je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Jej komplexná rekonštrukcia je možná len navrátením do vlastníctva mesta a následnou investíciou. Presadím sa o jej rekonštrukciu a budem sa v mene mesta uchádzať o mimorozpočtové prostriedky z fondov. Škola by v priebehu troch rokov mohla prejsť kompletnou rekonštrukciou.

MHD

V Skalici si ľudia zvykli na MHD, ale chýbajú im zastávky, kde by sa človek mohol schovať pred dažďom a zimou. Spolu s prehodnotením grafikonu je potrebné vybudovať novú sieť MHD, ktorá zohľadní vývoj v meste a bude reflektovať na nové dopravné či spoločenské uzly.

Podpora podnikateľskej sféry

Mesto sa rozvíja najmä vďaka silným podnikateľským subjektom, na ktoré nadväzujú služby a subdodávatelia, a teda najmä menšie firmy a živnostníci. Oni sú impulzom pre to, aby naše mesto rástlo a rozširovalo svoje možnosti. Len v spolupráci s nimi sa môže Skalica rozvíjať.

Výstavba nájomných bytov

Nutným predpokladom rozvoja nášho mesta je výraznejší progres vo  výstavbe dostupného bývania pre mladé rodiny, ale aj slobodné mamičky s deťmi. Tento krok sa ukázal ako zmysluplný a budem v ňom pokračovať.

Spoločenský život

Do Skalice musíme vrátiť vyšší stupeň spoločenského života. Okrem našich tradičných družobných partnerských miest musíme rozširovať kontakty a vytvárať nové družobné vzťahy s mestami u nás i v zahraničí. Je dôležité zamerať sa na užšiu spoluprácu s moravským vínnym spoločenstvom a navzájom si zdieľať turistov, aby prospech z návštevnosti mali všetci, aj obyvatelia nášho mesta.

Kultúra

V našom meste je pomerne bohatý kultúrny život. Aktivity zanietených ľudí je potrebné podporovať. No zároveň musíme debatovať aj o tom, ako ich presunúť viac do centra mesta. Máme peknú centrálnu zónu, ktorá si priam pýta viac kultúrnych a spoločenských podujatí. Vzorom nám môžu a musia byť väčšie mestá, v ktorých to žije. Posedieť si v kaviarni, keď je okolo vás život, je veľmi príjemné.