Keď Skalicu podrazí Skaličan…alebo kam pôjdu peniaze z parkovania pred nemocnicou?

Spoplatnenie parkovania pred Skalickou fakultnou nemocnicou rozpútalo vášne vo verejnosti. Nečudujem sa.
zdielaj tento článok
facebook twitter

Nezanedbateľné parkovné pre návštevníkov nemocnice, ale aj mesačný poplatok vo výške 20 € (podľa medializovaných informácií) pre zamestnancov, bude mať dopad na mnohých. Má však aj širší kontext. Aj preto som za uplynulý týždeň podnikol niekoľko krokov. Inicioval som stretnutie s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom, a taktiež oslovil predsedu predstavenstva pána Stanislava Chovanca.

Spolu so županom sme sa rozhodli naďalej v danej veci komunikovať a spoločne chceme riešiť tento vzniknutý problém. Ako župan informoval, kraj ako jeden z akcionárov, požiada o zvolanie valného zhromaždenia. Medzičasom však predseda predstavenstva Stanislav Chovanec, ktorý je zároveň aj poslancom miestneho zastupiteľstva, informoval prostredníctvom sociálnych sietí, že právoplatným stavebným povolením, mesto de facto súhlasilo aj so spoplatneným parkovaním. Môj pohľad na túto vec, je diametrálne iný a mám zjavne aj inú predstavu o tom, ako by mala prebehnúť vzájomná komunikácia o zámere spoplatnenia parkovania v nemocnici.

Informovanie ako si predstavujem ja:

Nemocnica chce spoplatniť parkovanie, tak predseda predstavenstva a poslanec mesta otvorí túto tému na zastupiteľstve (napríklad minulý týždeň bolo zastupiteľstvo a pán Chovanec nepovedal ani slovo), lebo si je vedomý dopadov na život v meste a je mu jasné, že vytlačením ľudí z nemocnice sa presunú autá do priľahlých ulíc a je dosť možné, že sa človek autom nedostane do prevádzok, či za inými službami v centre mesta, lebo tam budú celý deň parkovať zamestnanci nemocnice. Takisto by nás informoval, ako toto opatrenie pritiahne do nemocnice lekárov a sestry, ktorých je nedostatok a ich platy nedosahujú úroveň vysokých manažérov. Možno by sme sa dozvedeli, či sa tým zvýšia príjmy nemocnice a načo sa použijú. Alebo sa zvýšia mzdy zamestnancom? Vytvoria sa zato nové parkovacie miesta? Alebo čo vlastne? Odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky nepoznáme.

Informovanie podľa pána Chovanca:

Skúsim potichu zaviesť parkovanie pre súkromnú firmu v areáli nemocnice. Keď sa to prevalí, tak po týždni nájdem papier, že sme potrebovali stavebné povolenie z mesta a budem sa tváriť, že mesto o všetkom vedelo. Veď stavebné povolenie znamená automaticky aj spoplatnenie. Samozrejme vie, že Milan Roman nepodpisuje oficiálne rozhodnutia a je na pozícii viceprimátora od novembra. No bude hrať na to, že ľudia nepôjdu do detailov a uveria mu tento jeho príbeh.

Ak mesto nemá informácie o vízii nemocnice, tak je otázka načo je akcionárom nemocnice. Ak v orgánoch nemocnice nie je človek, ktorý zastupuje záujmy občanov mesta, tak naša účasť v nemocnici nemá zmysel. Myslím, že nemám veľké očakávania, ak chcem, aby niekto, kto je v mestskom zastupiteľstve, no najmä ako zástupca mesta v predstavenstve, ako pán Chovanec, konal v súčinnosti s mestom a prípadne za vybraté parkovné ponúkol obyvateľom zmysluplnú protislužbu.